Projekt ROSIE (Responsible and Innovative SMEs in Central Europe) je sufinanciran iz programa  Interreg Central Europe. Cilj projekta je uz pomoć transnacionalne suradnje poboljšati vještine poduzetnika i ostalih dionika inovacijskog lanca u svrhu promoviranja „Odgovornih inovacija“ (Responsible innovation – RI) u malom i srednjem poduzetništvu.

Vodeći partner na projektu je CISE – Special Agency of the Chamber of Commerce of Forlì Cesena

Partneri na projektu: First Hungarian Responsible Innovation Association (HU) • Agency for the Support of Regional Development Košice (SK) • Czech Centre for Science and Society (CZ) • Bautzen Innovation Centre (DE) • Municipality of Nova Gorica (SI) • Chamber of Commerce and Industry Slovenia (SI) • City of Šibenik (HR) • INOVAcija (HR) • Innovhub SSI (IT) • Lubelskie Voivodeship (PL)

Ukupan budžet projekta iznosi 1.794.393,43 EUR.

Trajanje projekta: 01. srpnja 2017. – 30. lipnja 2020.

ROSIE - Ciljevi projekta

Opći cilj projekta: Promicanje konkurentnosti u srednjoj Europi kroz integraciju RI (Responsible Innovation) u poslovne modele MSP-ova i upravljačke okvire.

Specifični ciljevi projekta:

Jačanje sposobnosti inovativnih aktera da podrže mala i srednja poduzeća u razvoju RI strategija.

Jačanje sposobnosti malih i srednjih poduzeća da razvijaju i primjenjuju RI strategije.

Jačanje okvira politike za inovacije, u Srednjoj Europi kroz integraciju RI u politike i programe

ROSIE - Očekivani rezultati

Povećani kapaciteti RI među inovativnim
akterima: 11 partnera, pridruženih partnera i ciljanih skupina

Povećani kapaciteti RI u više od 315 malih i srednjih poduzeća koji sudjeluju u pilot-akcijama

Konkretni prijedlozi za modele RI poslovanja i upravljanja u partnerskim područjima i na razini srednje Europe (RI Road Maps)

Povećana lokalna, nacionalna i međunarodna svijest javnosti o koristima i mogućnostima RI